Hasar Aldığında Yılan Derisi Gibi Değişen Hidrofobik Madde GeliştirildiBilim insanları hasar gördüğünde aynı yılan derisi gibi sıyrılarak kendini yenileyen hidrofobik bir materyal geliştirdi. American Chemical Society (Amerikan Kimya Topluluğu) dergisi Langmuir’de yayınlanan araştırmada yeni geliştirilen hidrofobik materyal tanıtıldı. Lotus yaprakları , su böcekleri gibi doğada su itici yani hidrofobik özelliğe sahip bir çok örnek mevcut. Bilim insanları doğayı taklit etmek için substratları nano maddelerle kaplayarak özel yüzeyler yaratıyor. Süperhidrofobik yüzeyler olarak adlandırılan bu kaplamaların yağmur kaydırarak ve kendi kendini temizleyen pencereler ya da medikal cihazlar gibi değişik uygulamaları var. Çoğu prototip keskin nesnelere karşı yeterince güçlü değil. İşte Jürgen Rühe ve arkadaşları çözümü, doğada karşılaştığımız yılan ve kertenkele deri değişiminden ilham alarak buldu. 


Araştırmacılar üç tabakadan oluşan bir materyal yarattılar. En üst tabaka poli-1H,1H,2H,2H-perflorodesil akrilat(PFA) yani nanocam, ortada suda çözülebilir polimer ve en altta silikon nanocam film yer alıyor. Nanocam aynı iğneler gibi dik projeksiyonlar içeriyor. Ekip kaplamayı çizerek tekra suya daldırdığından, kesikten sızan sıvı polimeri çözüyor. Üst tabaka aynı deri değiştirir gibi ayrılarak alttaki su itici tabak ortaya çıkıyor. Ayrıca üstteki kaplama çizildiğinde 3 tabakanın etkilenmemesi için güçlendirme gerekiyor. Araştırmacılar böylece kendi kendini temizleyen ve hidrofobik materyallere yeni bir yaklaşım getiriyor. Yazarlar Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ve NanoTau projesi VDI/VDE/IT GmbH dahilinde destekleniyor.

KAYNAK:http://www.gercekbilim.com


0 yorum: