Vikingler Nedir,Kimlerden Oluşur

Vikingler denince aklımaza ilk denizde yüzen ön tarafında ejderha sembolü olan gemiler gelmektedir.Bir de Viking toplumunun kafalarına taktıkları boynuzlu şapkaları:)

Vikingler neredeyse zamanlarının çoğunu denizlerde geçirmiş bir toplumdur.Ticaret alanında ve korsancılık alanında ön plana çıkmış bir toplumdur.Genellikle Avrupa üzerine yaptıkları seferler ve yağmalarla tanınmışlardır.Hernekadar yağmacı özellikleri ile ön plana çıksalar da saldırdıkları ülkelerde en iyi üniversiteleri de kurmuşlardır.Bu nedenle ilme ve bilime de gereken değeri vermektedirler.


Viking adının ortaya çıkması hakkında ise, Eski Norsça’daki vik sözcüğünden (anlamı “dere”dir) ya da Eski İngilizce’deki wic sözcüğünden (anlamı “kamp”tır) türeyerek oluştuğu savı yazılıp çizilmektedir. Aynı zamanda, erken dönem İskandinav dillerinde ise “viking” sözcüğünün anlamı “korsan”dır.Vikingleri oluşturan 2 ana toplum vardır. Bunlar, Varyaglar ve Normanlar’dır.

 Vikingleri iki toplumun birleşmesi gibi de düşünebiliriz.Varyaglar, İsveçli olarak bilinirler. Yayılma politikaları doğuya doğru olmuştur. Bir diğer toplum olan Normanlar,Danimarka ve Norveç Vikingleri’nin Fransa’daki Normandiya bölgesine yerleşerek Fransızca’yı benimseyen kısmıdırlar. Normanlar aynı zamanda, “kuzey adamları” olarak da bilinirler. Batıya doğru deniz fetihleri amaçlayan Normanlar, savaşçı özellikleri ve gemicilikteki hünerleri sayesinde İzlanda, Grönland ve Kanada kıyılarını alarak sömürgeleştirdiler. Büyük Britanya’ya da çıkarak yağmalama ve fidye eylemlerinde bulundular.

Sen Nehri boyunca yukarı çıkarak, 845 ve 885 tarihlerinde toplamda 2 kez olmak üzere Paris’e saldıran korsan Vikingler, aynı zamanda Lizbon, Bordeaux, İtalya kıyıları gibi bölgelere de ulaşarak çeşitli saldırılarda bulunmuşlardır.Tarihte, 8. ve 11. yüzyıllar arasında, Avrupa’nın genelinde bir Viking istilası görülmekteydi. O nedenle bu zaman dilimine “Viking Devri” denmektedir.

Savaş alanlarındaki figürlerinde, genellikle kasklı tasvir edilen Vikingler, aslında zengin ve soylu olanları hariç, pek fazla kask ya da miğfer kullanmamışlardır.

Vikingler’deki boynuz figürü ise, içki içerken ve haberleşirken kullandıkları aletlerden gelmektedir. Bu boynuz motifleri, diğer tüm aletlere de zaman içinde yansımıştır. Yapılan kazılarda ortaya çıkan Viking aletleri ve eşyaları ise, aile bağlarının güçlü olması, yerleşik hayata geçiş gibi fikirlerin de tartışılmasına ve kimi uzmanlarca bu yönde değerlendirilmesine neden olmuştur.
0 yorum: