Türkiye'de Göçü Takip Edilen İlk Ötücü Kuş Türü:Büyük Kamışçınlar
Ağırlığı 27 gram olan büyük kamışçın kuşu heryıl Afrika Kıtasıve Ortadoğu'da 17 ülkeyi geçerek üremek için Atas Mehri Kuş Cenneti'ne geliyor.Kamışçın kuşunun yaklaşık 11 bin kilometrelik serüveni,sadece ayağına takılan 1 hram ağırlığında olan coğrafi konumlama cihazı sayesinde kayıt altına alındı.Utah ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr.Çağan Şekercioğlu sonbahar ile ilkbahar göçlerinde dünyanın en kurak ve zorlu yerleri olan Ortadoğu,Arabistan ve Sahra çöllerini iki kez geçtiğini belirtti.

0 yorum: