Pisa Kulesinden Daha Eğri
Elazığ'daki Harput Ulu Cami minaresinin eğikliğinin İtalya'daki Pisa Kulesinden daha fazla eğime sahip olduğu belirlendi.

1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Cami'nin eğik minaresi,ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor.Eğriliği ile İtalya'da bulunan Pisa Kulesi'ni andıran minarenin geleceğe aktarılması için Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 er ay takiplerle 2 yıl süren ölçümler yapıldı.

Yapılan ölçümlerle minarenin 3,5 ile 7 derece arasında eğik olduğu belirlenmesi ile 3,99 eğikliği bulunan Pisa Kule'sinden daha eğik olduğu tespit edildi.

0 yorum: